Proč začít brandingem? Proces tvorby vizuální identity

Mira

Nastíním vám proces tvorby a náš přístup k celé problematice vzniku nové značky.

Proč začít brandingem? Proces tvorby vizuální identity

Klienti k nám přichází v různých stádiích brandu. Rozdělit si je můžeme takto:

  • Klient chce vytvořit celý nový brand včetně názvu
  • Klient má název a na něm chce postavit nový brand
  • Klient chce rebrandovat starou značku

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně a nelze na ni aplikovat ve všech případech stejné procesy. Ale v Justmighty jsme si postupem času vyladili vzorec, podle kterého se dá přivést na svět pěkný a hlavně funkční brand.

Představím vám celý proces tvorby brandu v Justmighty. Nově vznikající firma vstupuje na trh se svojí službou, potřebuje nový název a vytvořit brand, který bude fungovat a zároveň bude pro koncové zákazníky srozumitelný.

Proces tvorby

  1. Úvodní workshop s klientem
  2. Research
  3. Tvorba nového názvu
  4. Tvorba feelingu značky a loga
  5. Prezentace a kompletní zapojení klienta do procesu
  6. Finalizace brandu
  7. Předání

1. Workshop

V Justmighty se s klientem rádi sblížíme a snažíme se získat všechny informace, které se týkají klientova podnikání. Od toho vznikl workshop, který zábavnou a ne zdlouhavou formou od klienta všechny tyto informace získá. Provádíme ji hned na začátku procesu a je hlavním stavebním kamenem pro novou vizuální linku. Jedním z cílů samotného workshopu je vytvoření vztahu mezi klientem a Justmighty. Tvorba brandu je velmi osobní záležitostí, a tak je pro nás velmi důležité si s klientem vytvořit důvěrný vztah. Workshopu se může zúčastnit i více lidí, protože je velmi důležité nasbírat informace z více pohledů. Klientů se v průběhu workshopu ptáme na spoustu otázek jako např. kdo jste a co děláte, kdo jsou vaši zákazníci, jak se jako firma vnímáte, jaké máte postavení na trhu, konkurence a rychlý nástřel vize, mise, cílů a hodnot. Výstupem je sblížení s klientem a několik popsaných stránek, které jsou pro nás při samotné tvorbě průvodcem. Workshop je pro obě strany stanovení mantinelů a pochopení klientova záměru.

2. Research

Po úvodním workshopu se pustíme do sepsání všech informací, které nám klient prozradil. Pouštíme se do analýzy konkurence a trhu v daném oboru. Tento proces je klíčový, protože jasně stanoví, jakým směrem se máme při tvorbě vydat. Dále vzniká dokument, který nám pomáhá po celou dobu realizace. Zároveň si sestavujeme velký moodboard, který je odrazovým můstkem pro vizuální stránku značky. Naznačuje, kam by se mohl celý brand ubírat, a pomáhá utřídit myšlenky o tom, jak by mohla vznikající značka vypadat. Při sestavování moodboardu zabrousíme do všech odvětví a nebojíme se experimentovat. I nudnému oboru dokážeme vytvořit atraktivní a svěží tvář. Výsledkem výzkumu je dokument, který řekne více o oboru a moodboard, který nám v kreativním týmu vytyčí cestu v další tvorbě.

3. Tvorba názvu

Hraní s písmenky, slovy, jazyky i brouzdání v historii dokáže na našem flipchartu vykouzlit desítky názvů, které v rámci celého týmu konzultujeme. Název si dosazujeme do komunikace, testujeme výslovnost a ověřujeme jeho funkčnost. Ve většině případů nám celý tento proces ukáže pouze jednoho vítěze. Už samotný název nám nastaví, jak by mohlo vypadat logo, barvy či typografie. Při vymýšlení se do procesu zapojí celý tým, protože je velmi důležitý objektivní pohled každého z nás. Zároveň si otestujeme, jak funguje toto slovo na určitý vzorek lidí. Vítězný název začneme v rámci firmy aktivně používat v komunikaci, dokud nám nevleze pod kůži. Tím zjistíme, jestli je název správný a funguje ve všech ohledech.

4. Tvorba feelingu značky a log

Zde se dostáváme k nejkreativnější části celé tvorby brandu. Nově vznikající feeling se snažíme zaznamenat na kameru a foťák. Náš proces se proto v tomto kroku dělí na digitální část, kdy tvoříme logo a celému brandu přidáváme typografii, barvy, a v druhém kroku se snažíme celý brand přenést do fyzické podoby. Vzniká spousta materiálů – ať už digitálních, tak fyzických, které kompletně spojíme v prezentaci pro klienta. Nebojíme se materiálů, které jsou k danému oboru charakteristické. Pro příklad: při tvorbě brandu pro zahradní architekty jsme v kanceláři měli přes 100 kg hlíny. Nedělá nám problém si obor přímo osahat a na nějakou dobu se stát zaměstnanci nové firmy. Žije tím celé Justmighty!
5. Prezentace a kompletní zapojení klienta do procesu

Ve firmě připravíme obsáhlou prezentaci. Základem je video, které odhalí nový název, barvy a typografii. V další části klientovi vysvětlujeme, proč jsme jednotlivé prvky zvolili. Tímto jasně definujeme feeling celé značky. Zároveň se snažíme brand představit i ve fyzické podobě, aby klient věděl, jak celý brand může fungovat v reálném světě mimo obrazovky monitoru. Na konci celé prezentace klientovi pustíme video, které obsahuje celý proces tvorby. Touto formou prezentace se snažíme klientovi ukázat, že neplatí pouze za “namalování” loga, ale že celé tvorbě se intenzivně věnujeme po všech stránkách a výsledkem nebude jen logo v křivkách. Po schválení klienta zapojujeme do procesu a kompletace brandu.

6. Finalizace brandu

Od klienta máme zelenou dokončit brand a zpracováváme poznámky. Výstupem má být brandbook, který má jasně nasměrovat celou značku. Tento dokument obsahuje logo, které je popsané včetně myšlenky a příběhu, zároveň je jasně stanovené povolené a zakázané používání. Dále barvy, které jsou ve většině případů 2 až 3 hlavní a další doplňkové, které mají nastavené správné používání, jak v tiskovinách, tak v online světě. Typografii naznačíme od nadpisů, citace až po odstavcový text. Následuje ukázka správné aplikace, která bude definicí pro všechny, kteří budou pro budoucí značku tvořit další materiály. V neposlední řadě brandmanuál obsahuje vizi, misi a komunikační strategii.

7. Předání

Brandbook je hotový a k materiálům máme připravená tisková data. Klientovi posíláme balíček všech potřebných věcí, které jsou základem pro novou značku. Značka může do světa a začíná růst a vzkvétat.

Zaujal vás proces tvorby brandu v Justmighty? Rádi pomůžeme i vám vytvořit novou vizuální identitu.

Line
Mira
Mira Art Director
Line